Name
Partner Session - Move: SD-WAN i praksis
Date & Time
Thursday, November 16, 2023, 1:15 PM - 1:40 PM
Leif B. Paulsen
Description

Hva må du ta hensyn til når du skal modernisere dine Wan løsninger med tilhørende nettverks og sikkerhetsløsninger for remote lokasjoner og avdelinger.

Move ble årets Partner for Fortinet i 2022 og har i de siste 15 årene jobbet med å bygge sikre og driftbare Wan løsninger med tilstrekkelig ytelse. Fortinet sin verktøykasse for å sikre, automatisere og drifte løsningen er over tid stadig blitt bedre, og mer av funksjonaliteten kan løses gjennom Software definerte funksjoner og styringsmekanismer.

Selv om vi og alle kundene stort sett har samme målet for å prosjektene, så blir det forskjellige nyanser av løsningsdesignene og forvaltningsregime. Dette har ofte bakgrunn i dagens infrastruktur, sikkerhetsregime, historiske årsaker, budsjettsituasjonen, skystrategi, kundens rolle, interne politiske beslutninger eller spesielle preferanser hos den enkelte kunde.

Vi vil oppsummere og dele erfaringer fra en rekke prosjekter for å sette fokus på hva som er viktig å tenke på, å ta stilling til før du iverksette et SD-WAN prosjekt.

Type
Plenary