Name
Tech Keynote: OT-sikkerhet: Sikkerhet overalt for operasjonsteknologi: Beskytt industrielle kontrollsystemer og kritisk infrastruktur (english)
Date & Time
Thursday, November 16, 2023, 10:15 AM - 10:40 AM
Mary Hanson
Type
Plenary