Name
SD-WAN – Hva og hvorfor?
Date & Time
Tuesday, May 30, 2023, 1:00 PM - 1:20 PM
Oyvind Dahl Bjørn Tore Paulen
Description

Uavhengig av produsent, hva skiller SD-WAN fra tradisjonelle WAN løsninger, og hvilke fordeler ønsker man å oppnå med SD-WAN?

Type
Technology Evolution