Name
Gjennomgang av management verktøy
Date & Time
Tuesday, May 30, 2023, 2:30 PM - 3:00 PM
Oyvind Dahl Bjørn Tore Paulen
Description

Vi logger inn på FortiManager og FortiAnalyzer i en eksisterende SD-WAN løsning (labmiljø som reflekterer reelt operativt miljø) og viser hvordan en faktisk løsning kan bygges opp og driftes med disse verktøyene.

Type
Technology Evolution