Veilig e-mailen in de zorg

Het digitaal uitwisselen van gezondheidsinformatie in de zorg- en welzijnssector gebeurt steeds vaker, maar dit vergroot ook de zorgen rondom integriteit en vertrouwelijkheid. Om zorgprofessionals en organisaties hierbij te ondersteunen is door de overheid in het voorjaar van 2019 de norm NTA 7516 gepubliceerd. De NTA 7516 beschrijft de voorwaarden waaronder er veilig gemaild kan worden, bevat concrete maatregelen die invulling geven aan de drie aspecten van informatiebeveiliging (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) en is volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
De NTA 7516 is niet alleen relevant voor zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook voor leveranciers van e-mail communicatieoplossingen. Als leverancier en fabrikant van veilige mailoplossingen vervullen Pinewood en Fortinet een belangrijke rol in de manier waarop veilige e-mailcommunicatie wordt ingericht bij zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn Pinewood en Fortinet daarom ook vroeg betrokken geweest in de totstandkoming van het normenkader door deel te nemen aan het project “Veilige Mail” in opdracht van het Informatieberaad Zorg. Wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Pinewood in februari 2021 succesvol NTA 7516 gecertificeerd is, en hiermee Fortinet de eerste globale securityfabrikant is waarvan de e-mail securityoplossing FortiMail aan deze norm voldoet.
 
De bescherming van e-mailcommunicatie met behulp van FortiMail gaat veel verder dan de maatregelen die gesteld worden in het normenkader van de NTA 7516. Zo is FortiMail één van de meest geavanceerde e-mailbeveiligingsoplossingen op de markt. Zoals ook gepubliceerd in het laatste “Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg” van afgelopen jaar door Z-Cert groeit de verspreiding van het ransomware-aanvallen in de zorgsector, met als gevolg dat gevoelige gezondheidsinformatie niet meer beschikbaar is en daarmee een direct bedreiging vormt voor het leveren van zorg. Door inzet van geavanceerde beveiligingstechnieken is FortiMail in staat om organisaties optimaal te beschermen, dit wordt ook regelmatig getoetst door onafhankelijke onderzoeksbedrijven.
 
Bent u benieuwd wat Pinewood en Fortinet voor u kunnen betekenen in het enerzijds borgen van het NTA 7516 normkader en anderzijds het bieden van optimale bescherming van uw organisatie tegen de steeds veranderende cyberdreigingen? Dan is het volgen van dit webinar iets voor u! In 1 uur zullen Pinewood en Fortinet op pragmatische wijze de highlights bespreken rondom de aansluiting met de NTA 7516, u meenemen in het dreigingslandschap en vervolgens afgestemd op praktijkbehoeften u de nodige best-practices, valkuilen en tips meegeven waarmee u direct aan de slag kunt.
 
Dit webinar is uitsluitend bedoeld voor eindklanten die een directe relatie hebben tot de NTA 7516 norm, en ad hoc e-mail communicatie op een veilige manier willen inrichten.

28 april 2021

9.30 - 10.30

Sprekers

Nico Roosenboom
Nico Roosenboom
Systems Engineer
Fortinet
Nico is een ervaren specialist met meer dan 15 jaar ervaring in cyber security. Nico draait zijn hand niet om voor complexe vraagstukken, door zijn goede inlevingsvermorgen en oplossingsgericht denken is Nico in staat om als de juiste gesprekspartner te kunnen fungeren. Nico heeft ruime ervaring in het ontwerpen en implementeren van cyber securityoplossingen van markt leidende fabrikanten, en heeft zich de laatste jaren vooral gericht op pre-sales activiteiten. Momenteel is Nico werkzaam als Team Lead Systems Engineering en fungeert daarmee als meewerkend voorman in het coachen van een team van professionals.

Automatiseren zit Nico in het bloed, zo besteed hij veel aandacht aan het slimmer maken van zijn huis. Met gebruiksgemak en veiligheid voorop, het gezin is immers de meest kritische klant.

Robbert de Jong
Robbert de Jong
Business Consultant
Pinewood
Robbert is een informatiebeveiligingsexpert die zijn klanten ondersteunt bij het inrichten van het informatiebeveiligingsproces, risico-analyses- en assessments uitvoert en klanten adviseert over de te nemen maatregelen. Hierbij maakt Robbert een vertaalslag van een algemeen advies naar een organisatie specifieke interpretatie, waarbij hij de menselijke kant van beveiliging niet vergeet. Zo geeft hij ook awarenesstrainingen en voert regelmatig phishingtests uit. Robbert helpt organisaties bij het pragmatisch inrichten van informatiebeveiliging aan de hand van de belangrijkste informatiebeveiligingsstandaarden zoals de ISO27001 en NEN7510, en ondersteunt bij het implementeren van specifieke standaarden zoals de NTA7516.