Name
Partner session: NetDesign - Få styr på cyberberedskabet
Date & Time
Thursday, September 1, 2022, 2:00 PM - 2:30 PM
Lars Højberg
Description

Cybertrusselsbilledet er i konstant udvikling, og den seneste årlige trusselsrapport fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) fortæller, at trusselsniveauet for cyberkriminalitet og cyberspionage mod danske virksomheder og myndigheder er ”meget højt”. Det høje trusselsniveau understreger vigtigheden af, at have et velfungerende beredskab på plads, så der kan reageres hurtigt og effektivt på angreb.

I dette indlæg vil jeg komme ind på, hvad et effektivt beredskab består af, herunder hvilke dele man som virksomhed selv er nødt til at håndtere, og hvilke dele man med fordel kan hente hjælp til hos NetDesigns 24/7 Security Operations Center (SOC). NetDesign SOC leverer 24/7 sikkerhedsovervågning af kundernes infrastruktur for hurtigt at kunne opdage, reagere og analysere angreb.

Type
Plenary