Välkommen till Fortinet Security Fabric Experience - Göteborg

Vilka är cyberhoten i 2023 och hur kan ni hantera framtidens utmaningar?

I en tid då cyberangrepp ständigt ökar och blir alltmer sofistikerade, kämpar många organisationer med en omodern implementation där organisationens nätverk- och säkerhetslösningar inte är tillräckligt integrerade.


Fortinet Security Fabric, är en komplett cybersäkerhetsplattform som förenklar för er organisation att stå starka emot morgondagens cyberangrepp. Fortinet Security Fabric säkrar att konvergensen mellan nätverk och säkerhet sker sömnlöst och säkert. Konsolidering av olika IT-verktyg är viktigt för att undvika sårbarheter i infrastrukturen – ingen önskar en IT-lösning som är ihopsatt likt ett lapptäcke (se video längre ner).

Välkomna till detta event där du under några timmar kommer visas fördelarna med att implementera en Cyber Security Mesh-plattform och lära dig mer ingående om de olika delarna som skapar Fortinet Security Fabric.

FortiGuard Labs är en separat organisation till Fortinet som forskar på och undersöker cyberhot. Under detta event får ni dessutom ta del av deras senaste framtidsspaningar, missa inte detta.


Scrolla ned för att ta del av fullständig agenda. 

Varmt välkommen!
Fortinet Sverige

28:e mars 2023

8.45 - 13.00

Plats: United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Det här eventet riktar sig till dig som är kund hos Fortinet eller intresserad av att lära dig mer om Fortinets cybersäkerhetslösningar.

Som Fortinet partner / blivande partner välkomnar vi dig istället till Partner Tech Synergy-eventen.

Talare

Agenda 

Time Name Description
Tuesday, March 28, 2023
8:45 AM - 9:15 AMRegistrering & frukost

Välkomna på en kopp kaffe och en smörgås.

9:15 AM - 9:30 AMCyberhotstrender 2023 och hur du kan förbereda dig

Under den här sessionen kommer vi gå igenom de senaste rönen från FortiGuard Labs; Fortinets egna Threat Research Organization. Vilka prognoser ser vi för 2023? Är Din organisation beredd att kunna hantera hoten?  

9:30 AM - 9:50 AMFortinet Security Driven Networking

Vi kan inte fortsätta bygga nätverk för sig, för att sedan applicera säkerhet vid sidan om. Vi måste lyfta säkerheten så att det blir en del av nätverket och börja bygga nätverk på ett modernt sätt med säkerheten helt integrerad. Här visar vi hur vi på ett enkelt sätt bygger mikrosegmenterade, trådade och trådlösa nätverk med integrerad säkerhet från början.

9:50 AM - 10:10 AMPrivata & publika moln - Hur vi integrerar molntjänster i Security Fabric samt säkrar upp resurser och applikationer

När molnmigrering blir allt vanligare hinns molnsäkerhet inte med. Beslut om IT-säkerhet för miljöer med hybrid IT tas i efterhand, vilket leder till ett lapptäcke av säkerhetslösningar, med stora säkerhetsrisker som följd. Här visar vi hur vi integrerar molntjänster i Security Fabric samt säkrar upp resurser och applikationer.

10:10 AM - 10:30 AMOperational Technology (OT) - Hur vi adderar visibilitet och upptäcker potentiella hot i produktionsmiljöer

Historiskt har OT-system ofta varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT med omvärlden ökat. Denna integration är en utmaning ur säkerhetssynvinkel och kräver speciella lösningar. Här visar vi hur vi adderar visibilitet och upptäcker potentiella hot i produktionsmiljöer.

10:30 AM - 10:50 AMKaffepaus

Bensträckare och kaffe 

10:50 AM - 11:10 AMSecOps - Hur vi förstärker våra förmågor att detektera potentiella intrång och säkerhetshål samt hur vi kan respondera mot dessa

SecOps innehåller en uppsättning av olika lösningar i en mångsidig teknikstack för att göra det möjligt för cybersäkerhetsanalytiker att kontinuerligt övervaka säkerhetsaktiviteter i organisationens IT-infrastruktur. Här visar vi hur vi kan förstärka våra förmågor att detektera potentiella intrång och säkerhetshål samt hur vi kan respondera mot dessa.

11:10 AM - 11:30 AMZTNA - stärk användarupplevelsen och förenkla åtkomsten till applikationer

ZTNA är en teknik som gör det möjligt att implementera nolltillit-arkitektur i nätverket. Att implementera ZTNA möter utvecklingen med ökat distansarbete och alltmer aggressiva ransomware-attacker. Här visar vi hur vi kan integrera ZTNA i Security Fabric och förbättra användarupplevelsen och förenkla åtkomsten till applikationer.

11:30 AM - 11:50 AMFortinet Security Fabric

Fortinet Security Fabric - din cybersecurityplattform där funktioner och förmågor samverkar för att tillgodose tillgänglighet, konnektivitet, säkerhet och compliance.

11:50 AMLunch 

Fortinet Security Fabric Explainer video

Plats: United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg