Bezpieczeństwo w erze hybrydowej
Migracja z samodzielnie utrzymywanej infrastruktury teleinformatycznej oraz wydatków capex’owych na rzecz środowiska chmurowego i regularnych płatności abonamentowych stanowi galopujący trend w nowoczesnym IT. Użytkownikowi przynosi wiele korzyści, takich jak łatwa skalowalność, obniżenie i ujednolicenie kosztów, czy minimalizacja ryzyka związanego z awariami sprzętu. Chmura to również obowiązki wynikające z modelu shared responsibility. Dostawca zapewnia infrastrukturę i usługi, ale nie „zagląda do środka”. Zabezpieczenie środowiska jest po stronie klienta.
Betacom w strefie demo zaprezentuje rozbudowane środowisko hybrydowe, w oparciu o chmury prywatne i publiczne różnych dostawców, a także rozwiązania on-premise.
HA, VPN, VDOM, IPS i wiele innych mechanizmów znanych z tradycyjnych rozwiązań, zostanie przygotowanych do pracy w środowisku hybrydowym.
Pokażemy również, jak wykorzystując natywne mechanizmy dostawców chmury, rozbudować funkcjonalność rozwiązań Fortinet.
Kompleksowy systemy kontroli dostępu do sieci - FortiNAC
Demo pokazujące możliwości rozwiązania FortiNAC, zarządzającego bezpieczeństwem dostępu do sieci LAN i WLAN.
Podczas prezentacji zostanie zaprezentowana integracja rozwiązania z urządzeniami sieciowym różnych producentów oraz usługami Microsoft, w tym z usługą Radius (802.1x).
Na żywo będzie można zobaczyć w jaki sposób egzekwowane są polityki NAC dla różnych urządzeń końcowych podłączających się i przełączających pomiędzy lokalizacjami (zasymulowanych na portach przełączników). Prezentacja zostanie przeprowadzona na komputerach z/bez agenta Fortinac oraz na urządzeniach BYOD i IoT.
Szczegółowo zostanie omówiony proces profilowania urządzeń IoT, metodami dostępnymi w FortiNAC.
Zostanie również zaprezentowany Captive Portal dla gości działający zarówno w obrębie sieci Wifi, jak również na portach dostępowych przełączników.
Wysoka dostępność usług pomiędzy Data Center rozłożonymi geograficznie dzięki FortiADC
Wysoka dostępność aplikacji dostępnych w Internecie jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości działania większości firm. Samo posiadanie dwóch ośrodków obliczeniowych to dopiero połowa sukcesu, a wykorzystanie protokołu BGP do przełączania usług jest niejednokrotnie niewystarczające lub wręcz niemożliwe. Dlatego w strefie demo zaprezentujemy rozwiązanie problemu wysokiej dostępności aplikacji udostępnianych z redundantnych Datacenter z wykorzystaniem loadbalancera FortiADC.
 
Ochrona aplikacji web przy dostępie dla ponad 20 tys. jednoczesnych użytkowników z wykorzystaniem FortiWeb
Ochrona stron i serwisów www przed cyberatakami to dziś jedno z poważniejszych wyzwań, przed którym stoją przedsiębiorcy. Częstotliwość ataków i ich skala sprawiają, że dla coraz większej liczby firm, skuteczna ochrona przed hakerskimi atakami staje się jednym z kluczowych punków w polityce bezpieczeństwa firmy. W strefie demo będzie możliwość zapoznania się z funkcjonalnościami ochrony aplikacji webowych, które dostarcza rozwiązanie FortiWeb.
 
Zapewnienie w nowatorski sposób ochrony dostępu do Internetu przez izolację – FortiIsolator
Ochrona stacji roboczych w naszych firmach staje się coraz większym wyzwaniem, jednym z głównych źródeł zagrożeń są strony internetowe, na których znajdują się różnego rodzaju zagrożenia. Jednocześnie coraz częściej istnieje potrzeba, aby nasi użytkownicy posiadali dostęp do części stron, które mogą być źródłem zagrożenia. W takich przypadkach ochrona stacji roboczych staje się prawdziwym wyzwaniem, dlatego w strefie demo zaprezentujemy rozwiązanie do izolacji kontentu aktywnego stron www poza stację użytkownika. Podeście reprezentowane przez rozwiązanie FortiIsolator chroni przede wszystkim przed dostarczaniem na stacje użytkowników zero-day malware oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z procederem wyłudzania informacji.
Fortinet Security Fabric (ATP Framework)
Zagrożenia zero-day to coraz bardziej powszechne zjawiska - nie tylko dla hakerów. Podatności w przeglądarkach i aplikacjach to idealna przestrzeń do tego typu działań.
Obecnie twórcy złośliwego oprogramowania wykorzystują wyrafinowane metody ukrywania złośliwego kodu, przez co klasyczne metody detekcji oparte na sygnaturach przestają być efektywne.
Podczas Fortinet Security Day zaprezentujemy integrację rozwiązań wchodzących w skład Fortinet Security Fabric. Pokazane zostaną metody skutecznej ochrony przed zagrożeniami - również typu zero-day.
Nasi inżynierowie zaprezentują metody rozprzestrzeniania się zagrożeń oraz sposoby skutecznej ochrony.
Zaprezentujemy również wykorzystanie FortiSIEM i Indicators Of Compromise do analizy śledczej oraz Fortinet Security Fabric do automatycznej reakcji na incydenty bezpieczeństwa.
Bezpieczny SD-WAN
W dobie cyfrowej transformacji, kiedy kluczową rolę w organizacjach odgrywają aplikacje rozproszone, do których działania niezbędna jest komunikacja przez sieć Internet, zarządzanie łączami WAN zyskuje na znaczeniu. Problemy związane z brakiem stabilności łączy, takie jak opóźnienia w transmisji danych, jitter czy utraty pakietów, które praktycznie nie występują w sieciach LAN, potrafią zakłócić poprawną pracę strategicznych systemów.
Z tego powodu w znaczny sposób rośnie zapotrzebowanie na mechanizmy umożliwiające nie tylko kontrolę parametrów łączy, ale przede wszystkim zapewniające skuteczną i efektywną komunikację przez sieć Internet, która w nieodzowny sposób związana jest z zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz.
Rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z technologii SD-WAN (Software Defined WAN), zaimplementowanej w systemie FortiOS dostępnym na platformach Fortinet FortiGate.
W trakcie demo zaprezentowana zostanie konfiguracja Fortinet SD-WAN wraz z konkretnymi mechanizmami, dzięki którym można w najefektywniejszy sposób wykorzystać łącza dostępowe do sieci Internet. Przedstawione zostaną również zalety względem powszechnych metod zarządzania łączami WAN, jak również korzyści dla organizacji oraz ich działów IT, jakie odniosą dzięki skorzystaniu z bezpiecznego SD-WAN.