Warsztat: Constructing a Secure SD-WAN Architecture

W miarę jak organizacje przechodzą transformacje cyfrową, ich topologie sieciowe ulegają modyfikacjom. Adaptacja usług w chmurze, wirtualizacja tradycyjnej sieci oraz coraz bardziej mobilni pracownicy mający dostęp do aplikacji w chmurze przyspieszają postępy w zakresie technologii sieci rozległych. Tradycyjna sieć rozległa (WAN) z trudem nadąża, ponieważ opiera się na statycznej infrastrukturze urządzeń, które po prostu nie są w stanie pomieścić przemieszczających się, a często tymczasowych zasobów i obciążenia pracą.

Warsztat: Fortinet's Management & Analytics Solution - A Key Component of the Fabric

Zmieniając sposób realizacji sieci rozległych (SD-WAN) należy również pamiętać o zmianie sposobu zarządzania oraz raportowania pracy samej infrastruktury oraz pozostałych elementów środowiska IT. Nowe podejście wymusza na przedsiębiorstwach nowe mechanizmy w tym zakresie, które umożliwią integrację oraz zapewnią automatyzację w ramach systemu zarządzania. Często nie doceniamy rozwiązań, które już posiadamy, a wręcz czasem niepotrzebnie szukamy nowych rozwiązań zamiast w pełni wykorzystać coś co już istnieje w strukturze przedsiębiorstwa. Niekiedy wystarczy do tego sama niewielka zmiana konfiguracji, a czasem jedynie aktualizacja oprogramowania oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji.